INVENTSHIP verslui

Siekiant užtikrinti, kad įmonės INVENTSHIP metodo pagalba ne tik išspręstų savo problemas, bet ir pradėtų plėtoti inovacijų strategiją, įgytų konkurencinį pranašumą ir padarytų jį stabilų, taip didindami įmonės vertę, metodo pagrindu buvo sukurta Vertės didinimo per naujovių vadybą sistema.

SISTEMOS SUDĖTIS

 • Išmokyti ir sertifikuoti trijų lygių specialistai.
 • Įdiegta programinė įranga, palaikanti kiekvienos darbo vietos naujovių kūrimo procesą.
 • Suderinti naujovių kūrimo procesai su kitais procesais bei sistemomis įmonėje.
+Sistemos_sudetis

MOKYMO LYGIAI

 • I – praktikas (10 webkonferencijų valandų + 10 užduočių), skirtas specialistams.
 • II – profesionalas (16 webkonferencijų valandų + dalyvavimas 1 projekte), skirtas padalinių vadovams.
 • III – lyderis (64 mokymo valandos + vadovavimas 1 projektui), skirtas įmonės vadovui, savininkui.

PROGRAMINĖ ĮRANGA

 • Valdomų idėjų generatorius GBC (angl. Guided Brainstormin Companion), skirtas I lygio specialistams, kurie turi generuoti idėjas ir kurti sprendimo koncepcijas uždaviniams, kuriuos jiems pateikė padalinio vadovas (II lygio specialistas).
 • Valdomų inovacijų įrankinė GIT (angl. Guided Innovation Toolkit), skirta II lygio specialistams sudėtingų problemų funkcinei analizei ir sprendimo paieškai atlikti bei moderuoti kūrybos procesus.

KAIP TAI VYKSTA

 • Darbuotojai išmokomi naudotis valdomų idėjų generatoriumi GBC ir kurti kokybiškas idėjas, atrasti nemokamus resursus bei parengti sprendimų koncepcijas mažiausiomis laiko sąnaudomis.
 • Padalinių vadovai išmokomi situacijų analizei naudoti valdomų inivacijų įrankinę GIT, kurios pagalba kūrybos proceso moderavimas ir sudėtingų kompleksinių uždavinių sprendimas tampa patogus, greitas ir efektyvus.
 • Savininkams, direktoriams suteikiamos detalios konsultacijos, kaip plėtoti inovacijų strategiją ir kontroliuoti procesą, gautos žinios ir įgūdžiai įtvirtinami praktiškai įgyvendinant įmonės pasirinktą kompleksinį projektą.

NAUDA KIEKVIENAM

Nauda įmonių savininkams, direktoriams:

 • Išauga konkurencinis pranašumas.
 • Sumažėja investicinės rizikos.
 • Randamos sprendimų koncepcijos, kurių įgyvendinimui nereikalingos didelės investicijos.

Nauda padalinių vadovams:

 • Naujovių vadyba tampa planinga ir kontroliuojama.
 • Pavaldiniai geba problemas formuluoti kaip uždavinius ir rengti bei pateikti sprendimų koncepcijas per trumpiausius terminus.

Nauda darbuotojams:

 • Nebepatiriamas stresas gavus naują užduotį.
 • Asmeninis kūrybiškumas padidėja 3-5 kartus.
 • Asmeniniai išgyvenimai nebetrukdyto darbo reikalams.

 REGISTRACIJA KONSULTACIJOMS