Apie INVENTSHIP metodą

INVENTSHIP metodas buvo sukurtas sujungus svarbiausius elementus, be kurių neįmanomas efektyvus sprendimo priėmimo procesas, tai yra:

➡ problemos sisteminė ir funkcinė analizė,
➡ uždavinio formulavimas siekiant idealaus galutinio rezultato (IGR),
➡ sprendimo paieškos krypčių nustatymas,
➡ idėjų generavimas panaudojant išradybos principus (TRIZ),
➡ kokybiškų idėjų sujungimas į sprendimo koncepcijas.

+mokslininku_plejadaApk

BENDROJI SISTEMŲ TEORIJA padeda išanalizuoti organizaciją kaip sisteminį modelį su jo struktūra, tikslais ir funkcijomis.
FUNKCINĖ ANALIZĖ padeda išaiškinti probleminius sistemos elementus bei sąveikos sritis ir padidinti sistemos veiklos efektyvumą, optimizuoti struktūrą.
IŠRADYBINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMO TEORIJA TRIZ (rus. Теория решения изобретательских задач – ТРИЗ) 100 000 patentų analize paremta algoritmizuota  sprendimo paieškos metodika užtikrina, kad bus rasti efektyviausi sprendimo variantai.

TAIKYMO SRITYS
Metodo taikymas užtikrina kryptingą kokybiškų idėjų generavimą ir efektyvų sprendimų priėmimo procesą nuo sudėtingiausio uždavinio-problemos iki paties geriausio sprendimo-koncepcijos. Taikoma sprendžiant sudėtingus verslo procesų efektyvinimo, vadybos bei grupinio mąstymo reikalaujančius proveržinius uždavinius, tokius kaip:

➡ naujų prekių ir paslaugų kūrimas
➡ produktyvumo didinimas
➡ pardavimų masto didinimas
➡ pelningumo didinimas
➡ kaštų ir išlaidų mažinimas ir kontrolė
➡ verslo strategijos ar verslo modelio tobulinimas
➡ investicinių rizikų nustatymas
➡ konkuravimas
➡ lyderystės ir dėsningo sėkmingumo įtvirtinimas
➡ inovacijų kūrimas
➡ vertės didinimas

Metodas orientuotas į NAUDĄ specialistui, vadovui, verslui