Išspręsk įsisenėjusias problemas!

Skelbiama REGISTRACIJA į efektyvius ir patogiai organizuotus mokymus „Išradingi verslo sprendimai – sėkmingumo ir lyderystės garantas“ (atviroje grupėje), kurių metu:

 • Kasdien Jums patogiu laiku skirdami po 1 valandą savarankiško darbo jūs išspręsite 10 užduočių ir išmoksite savarankiškai atlikti problemos analizę, suformuluoti tikslą, nustatyti kryptį, kurti idėjas, įvertinti idėjas ir parengti sprendimo koncepciją mažiausiomis laiko sąnaudomis.

 • Išmoksite naudotis programine įranga GBC, kurioje yra 30 išradingo mąstymo taisyklių ir 300 kūrybiškų sprendimų pavyzdžių – tai padės greičiau perprasti kryptingo idėjų generavimo metotą ir ateityje tarnaus jums kaip kasdienis darbo įrankis.

 • Atpirksite mokymų kaštus, kadangi surasite savo sudėtingos problemos sprendimą.

Kokią problemą galėsite išspręsti?

Guided brainstorming TRIZ metodas leidžia greitai ir efektyviai spręsti tiek techninius, tiek ir verslo ar kitų profesijų uždavinius. Mokymų metu suformuojami baziniai probleminės situacijos analizės, jos pavertimo uždaviniu, idėjų generavimo ir vertinimo, sprendimo koncepcijų rengimo įgūdžiai gali būti taikomi šiose Dalyviui svarbiose veiklos srityse:

 • Kuriant naujas prekes ir paslaugas (arba gerinant esamą produkciją / paslaugų savybes).

 • Didinant gamybos efektyvumą.

 • Gerinant verslo procesus.

 • Inovuojant verslo modelį (pertvarkant verslą).

 • Atliekant tikrųjų priežasčių analizę (sudėtingų atvejų analizę).

 • Sprendžiant išradybinius uždavinius (žinau ką, nežinau kaip).

 • Intelektinės nuosavybės didinimas.

Norėdami, kad jūsų mokymai būtų sertifikuoti, TURĖSITE atlikti ir namų darbų užduotis, skirtas teorijai suprasti, ir pritaikyti savo žinias realiame Praktiniame projekte, tai yra – rasti savo konkrečios problemos sprendimą (jūsų pasirinktos sprendžiamos problemos vertė turi būti apie 20 000 LTL t.y. 10 kartų vertingesnė, negu mokymų kaina – tokiu būdu mokymu metu iškart atpirksite visas mokymų investicijas.

Mokymo tikslai

 • Sustiprinti savo kūrybinį mąstymą. Metodas nereikalauja laužyti esamo mąstymo, tačiau harmoningai sustiprina ir padeda atskleisti paslėptas kūrybines galias.

 • Išmokti 30 genialaus mąstymo taisyklių. GB TRIZ metodas buvo sukurtas sujungus klasikinę išradimų teoriją TRIZ (kuri atsirado apibendrinus 3’000’000 kūrybiškų sprendimų) ir kryptingam idėjų generavimui skirtą metodą Guided Brainstorming.

 • Išmokti nebijoti problemų ir prieštaravimuose įžvelgti naudą. Problemų išspręsti neįmanoma, nes tai subjektyvus pasaulio vaizdas jūsų smegenyse. Mokymų metu išmokysime problemas performuluoti į spręstinus uždavinius – prieštaravimus. Taip pat išmoksite šių prieštaravimų pašalinimui – kūrybiškam uždavinių sprendimui – atrasti nemokamų resursų, kurių dažniausiai nematote dėl psichologinės inercijos.

 • Išmokti 10 kartų efektyviau generuoti kokybiškas idėjas. Valdomo idėjų generavimo metodas Guided brainstorming TRIZ maždaug 10 kartų padidina kokybiškų idėjų kiekį, t.y. po vieno brainstoming’o Jūs turėsite ne 3-5 bet 30-50 kokybiškų idėjų.

 • Išmokti naudotis idėjų generavimą palengvinančia programa GBC (Pasibaigus mokslams, ši programa liks jums (12 mėn. licencija).

Dalyvis gauna

 • Teorijos paskaitas (10 webkonferencijų valandų).

 • 10 užduočių ir individualias konsultacijas (Skype).

 • Valdomų idėjų generatoriaus GBC (angl. Guided Brainstorming Companion) programinės įrangos licenciją.

 • 4 valandas konsultacijų pasibaigus mokymams.

Mokymų eiga

 • 1 darbo savaitė – Intensyvi teorija: dalyviai mokosi perprasti 30 išradybos
  principų (maždaug po 5 principus per dieną).

 • 2 darbo savaitė – Praktinis projektas: dalyviai mokosi teisingai formuluoti tikslą ir pasirinkti sprendimo kryptį.

 • 3 darbo savaitė – Praktinis projektas: dalyviai generuoja sprendimo idėjas, jas vertina, atrenka kokybiškas ir rengia sprendimo koncepciją.

Išmokę Guided Brainstorming TRIZ metodo:

 • Studentai parašo geriausius diplominius darbus ir įgyja konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

 • Rinkodaros specialistai geba greitai pereiti nuo neaiškumų prie idėjų generavimo ir žino, pagal kokius kriterijus atrinkti geriausias.

 • Verslininkai pasiūlo rinkai paklausiausias prekes ir paslaugas.

Rezultato garantija 100 %

Jeigu Jūs nepajausite savo kūrybinių gebėjimų pagerėjimo pirmos mokymų savaitės metu – pinigai grąžinami.

« (Previous Post)